escripet ·


  1. Trampa per agafar moixons o rats. He posat un escripet pel ratolí.
  2. Nen molt mogut, viu, que no para mai. Estàs fet un bon escripet.

Marisol García. Durro

Unai Farré Rami. La Vall de Boí

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB:

Trampa feta de fusta de vímens corbats que serveix per a agafar ocells (Pont de S., Pallars).

Transcripció fonètica:

[askɾi’pet]

Entrades similars